tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Bảy, 21/09/2019 | 19:31:30 GMT+7
50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Rèn đức, giữ 'liêm' Chính trị | 3/9/2019

Cho đến cuối đời, trong Di chúc để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đau đáu về chữ "liêm" trong xây dựng đạo đức cách mạn...