tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Ba, 20/03/2018 | 16:46:32 GMT+7
Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - New Zealand Chính trị | 14/3/2018

Toàn văn Tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện hướng tới đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand