tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Tư, 19/09/2018 | 19:32:50 GMT+7
Bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng Việt, Pháp Chính trị | 10:30

Với việc ký kết Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018-2028, hợp tác quốc phòng Việt – Pháp sẽ tiến thêm một bước...