tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế thế giới

Thứ Tư, 27/05/2020 | 21:40:49 GMT+7
Cao tốc Bắc Nam thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc và Hàn Quốc

Trong 60 ngày phát hành hồ sơ, đã có 39 nhà đầu tư mua hồ sơ thầu của hai dự án và đến nay Ban quản lý nhận được hồ sơ của 6 nhà đầu tư, liên danh dự thầu cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, trong đó có 4 đơn vị từ Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngoài ra, Ban quản lý cũng nhận được hồ sơ của 10 nhà đầu tư, liên danh dự thầu cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, trong đó có 7 đơn vị từ Trung Quốc, Hàn Quốc.

09/07/2019 09:16:00

Ngày 8/7, Ban quản lý dự án 6 thuộc Bộ Giao thông Vận tải (Ban quản lý) tổ chức sơ tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) và Diễn Châu - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP). 

Trong 60 ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển (từ 9/5), đã có 39 nhà đầu tư mua hồ sơ thầu của hai dự án và đến nay Ban quản lý nhận được hồ sơ của 6 nhà đầu tư, liên danh dự thầu cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, trong đó có 4 đơn vị từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

Ban quản lý cũng nhận được hồ sơ của 10 nhà đầu tư, liên danh dự thầu cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, trong đó có 7 đơn vị từ Trung Quốc, Hàn Quốc. 

                          Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ kết nối với các dá»± án các tốc Bắc Nam. Ảnh: Xuân Hoa.

                              Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ kết nối với các dự án cao tốc Bắc Nam. Ảnh: Đắc Thành.

Tại lễ mở thầu, các nhà đầu tư, liên danh đã kiểm tra niêm phong chéo của nhau để ghi nhận tình trạng nguyên vẹn của các hồ sơ dự thầu, gồm một bản gốc, 4 bản chụp tiếng Anh và 4 bản chụp tiếng Việt, có hiệu lực 180 ngày, kể từ ngày 8/7.

Đại diện Ban quản lý cho biết, tổ chuyên gia sẽ chấm sơ tuyển trong khoảng 3 tháng, sau đó đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho hai dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt.

Theo quy định, việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ thực hiện theo hình thức PPP, áp dụng đấu thầu quốc tế qua hai giai đoạn sơ tuyển và đấu thầu nhà đầu tư.

Để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải sử dụng phương pháp chấm điểm hồ sơ theo thang điểm 100. Cụ thể, mức điểm năng lực về tài chính của nhà đầu tư chiếm 60 điểm; năng lực về kinh nghiệm 30 điểm và phương pháp triển khai dự án 10 điểm.

Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài gần 50 km, tổng mức đầu tư khoảng 8.380 tỷ đồng, gồm 2.550 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, còn lại là vốn huy động của nhà đầu tư; đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt dài khoảng 49 km với tổng mức đầu tư hơn 13.300 tỷ đồng, gồm trên 8.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, còn lại là vốn nhà đầu tư./.