tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Hai, 19/08/2019 | 05:53:22 GMT+7
Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị về tháo gỡ sản xuất kinh doanh

Theo đó tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn, bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động của ngành Xây dựng, thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Xây dựng, nhất là trong các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà và đô thị, sản xuất vật liệu xây dựng, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

13/05/2019 09:41:00

Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-BXD về các giải pháp tập trung tháo gỡ sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019. Theo đó tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn, bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động của ngành Xây dựng, thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Xây dựng, nhất là trong các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà và đô thị, sản xuất vật liệu xây dựng, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2019. Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong đó trọng tâm là sửa đổi, điều chỉnh các quy định pháp luật về xây dựng phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và bảo đảm sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật về xây dựng.

Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị về tháo gỡ sản xuất kinh doanh - 1

Ảnh minh họa

Các đơn vị thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ, bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó tập trung nghiên cứu, hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, báo cáo để Bộ trình Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng”, trong năm 2019 tập trung triển khai các nhiệm vụ: Thẩm định kết quả rà soát định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố; Hoàn thiện các phương pháp xây dựng định mức và giá xây dựng mới; Tiến hành xây dựng các định mức và giá xây dựng theo các phương pháp mới; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị; Hoàn thành dự thảo, trình Bộ ban hành các Thông tư hướng dẫn sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Tiếp tục thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”. Đến tháng 6/2019 tập trung hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng danh mục Quy chuẩn quốc gia, Quy chuẩn địa phương; xây dựng báo cáo định hướng, danh mục tiêu chuẩn cốt lõi và lộ trình biên soạn đến năm 2021. Hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, báo cáo để Bộ trình Chính phủ trong tháng 4/2019; Tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác quy hoạch và phát triển đô thị triển khai thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. Nghiên cứu, đơn giản hóa các thủ tục, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, quản lý dự án, cấp chứng chỉ năng lực, cấp phép xây dựng; Hoàn thành xây dựng đề án “Chiến lược phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, báo cáo để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành xây dựng đề án “Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, báo cáo để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2019; Hoàn thành nghiên cứu, lập nhiệm vụ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng giai đoạn 2021 - 2030, báo cáo để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2019. Đề xuất thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được giao trong Đề án nêu trên; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà cho thuê, nhà ở cho người có thu nhập thấp; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội./.

Công Đảo