tìm kiếm

Trang nhất > Thời sự

Thứ Ba, 24/04/2018 | 19:00:09 GMT+7
Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTTTT về việc quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Quy định danh mục sẽ được cập nhật, bổ sung theo yêu cầu của thực tiễn; danh mục được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

15/03/2017 22:38:00

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTTTT về việc quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Quy định danh mục sẽ được cập nhật, bổ sung theo yêu cầu của thực tiễn; danh mục được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Theo đó danh mục được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm công nghệ thông tin.

Về danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm bao gồm: thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số thế hệ thứ 2 và các thế hệ thiết bị Ipv6 bao gồm; thiết bị mạng lõi- Thiết bị định tuyến; thiết bị thu cuối FTTH- Thành phần hỗ trợ Ipv6 trong điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị IoT.

Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm - 1

Thẻ RFID, thiết bị đọc thẻ RFID; Phần mềm nền tảng mở kết nối IoTPhần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử.

Đối với sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin bao gồm: sản phẩm an toàn hạ tầng mạng: tường lửa cơ bản/tích hợp/web/cơ sở dữ liệu, thiết bị phòng chống mối nguy hại thường trực (APT) thiết bị phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS) thiết bị quản lý truy cập thiết bị đầu cuối (NAC), thiết bị kết nối mạng riêng ảo (VPN Gateway), thiết bị hỗ trợ xác thực mạnh, thiết bị mã hóa kênh truyền vật lý.

Về sản phẩm an toàn máy chủ và ứng dụng gồm: phần mềm phòng chống phần mềm độc hại (anti-virus),  phần mềm tường lửa ứng dụng, phần mềm phòng chống xâm nhập (Host based IDS), sản phẩm an toàn dữ liệu có: sản phẩm mã hóa dữ liệu, sản phẩm chống thất thoát dữ liệu, sản phẩm khôi phục dữ liệu, sản phẩm an toàn thông tin: sản phẩm giám sát an toàn thông tin, sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, sản phẩm hỗ trợ điều tra, phân tích sự cố an toàn thông tin, sản phẩm quản lý vận hành hệ thống tập trung, sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối và thiết bị di động: sản phẩm gateway loT an toàn- phần mềm an toàn thông tin trên thiết bị di động.

Về sản phẩm an toàn thông tin đặc thù theo lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, điều khiển công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2017./.

Công Đảo